آدرس:

قبرس شمالی ، فاماگوستا، اسکله ، خیابان مصطفی اورهان ، پلاک 66

نمای کلی آموزش عالی در قبرس شمالی

نمای کلی آموزش عالی در قبرس شمالی

در قبرس شمالی در حال حاضر بیش از 101000 دانشجو در 16 دانشگاه مشغول به تحصیل وجود دارد که از این تعداد 14 دانشگاه محلی و 2 شعبه از دانشگاه فنی خاورمیانه در آنکارا و دانشگاه فنی استانبول در استانبول هستند. 87٪ از دانشجویان دانشجویان خارج از کشور بیش از 135 کشور مختلف ، 55٪ آنها از ترکیه و 13٪ نیز دانشجویان محلی قبرس ترک هستند. تعداد دانشجویان خارج از کشور که در سال تحصیلی 2009-2010 حدود 2500 نفر بوده است ، بیش از 35 برابر افزایش یافته و به 88000 نفر در سال تحصیلی جاری رسیده است.

با توجه به اینکه جمعیت قبرس شمالی حدود 320000 نفر است ، از هر 3 نفر یک دانشجوی تحصیلات عالی دوجود دارد که در خیابان های جزیره قدم می زنند. دانشگاه های قبرس شمالی و برنامه های آنها توسط وزارت ملی آموزش ، جوانان و ورزش و شورای آموزش عالی ، برنامه ریزی ، اعتباربخشی و هماهنگی (YODAK) به رسمیت شناخته شده است. دانشجویان ترکیه از طریق امتحان مرکزی جذب می شوند که توسط شورای آموزش عالی (YOK) در ترکیه برگزار می شود ، در دانشگاه ها جذب می شوند. قرارهای مربوط به برنامه هایی که توسط YODAK و YOK پس از معاینه کامل معتبر شده اند ، انجام می شود. بنابراین تمام برنامه ها و دانشگاه ها توسط YOK از طریق همان فرآیندی که برنامه ها و دانشگاه های ترکیه انجام می دهند ، معتبر هستند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


دسته بندی خدمات ما


راهنما مهاجرت به قبرس شمالی


پروژه های سرمایه گذاری قبرس شمالی


دانستنی های قبرس شمالی