آدرس:

قبرس شمالی ، فاماگوستا، اسکله ، خیابان مصطفی اورهان ، پلاک 66

پیشینه و دوران حکومت ایران در قبرس

پیشینه و دوران حکومت ایران در قبرس

محاسبات تقویمی نشان میدهد که جزیره ۹ هزار کیلومتری قبرس در مدیترانه شرقی در ماه ژوئن سال۵۴۵ پیش از میلاد بر قلمرو ایران افزوده شد.این جزیره که از نظر وسعت سومین جزیره مدیترانه بشمار میرود ،تا مارس ۳۳۲ پیش از میلاد (۴۵ ماه پس از نبرد ایسوس) هنوز در دست ایرانیان بود. نبرد ایسوس که در ان ارتش ایران از اسکندر مقدونی شکست خورد در نوامبر ۳۳۳ پیش از میلاد روی داد.

در دوران حکومت ایران بر قبرس، نهال و بذر بسیاری از درختان میوه منطقه مدیترانه و نیز حنا (برای تولید رنگ قرمز) از این جزیره به ایران، و نهال و بذر چند نوع انگور ایران به انجا منتقل شد. ایرانیان از معادن مس قبرس استفاده میکردند. قبرس ۱۹ دهه یک پایگاه دریایی ایران در مدیترانه بود. به تحریک اتنی ها، قبرسی ها در سال ۴۹۹ پیش از میلاد بر ضد امپراتوری ایران دست به شورش زدند که به دست ارتی بیوس Artybiusژنرال ارتش ایران سرکوب شدند. قبرسی ها در سال ۳۴۴ پیش از میلاد نیز به یک شورش محدود دست زدند که بی نتیجه بود. این بار شاه هخامنشی ایران شورشیان را بخشود.پیش از ایرانیان ، مدتی هم اشوریان بر قبرس حکومت کرده بودند .

نهایتا در پی شکست ارتش ایران در نبرد ایسوس از اسکندر ، قبرس برای همیشه از ایران جدا شد و پس از درگذشت اسکندر توسط اسکندریان حاکم بر مصر از جمله پتولمیس Ptolemies اداره و کاملا یونانیزه Hellenization شد. این جزیره استراتژیک در سال ۵۸ پیش از میلاد به دست رومیان افتاد که از سال ۱۵۷۰ عثمانیان جای ان را گرفتند و مهاجرت ترکان به ان جزیره اغاز شد. از سال ۱۸۷۸ انگلیسیها حاکم بر قبرس شدند و قبرس از سال ۱۹۶۰ استقلال یافت ولی طولی نکشید که ترکان ساکن شمال این جزیره با حمایت نظامی ترکیه اعلام استقلال کردند  و از ۱۹۷۴ این جزیره دارای دو بخش شمالی و جنوبی است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


دسته بندی خدمات ما


راهنما مهاجرت به قبرس شمالی


پروژه های سرمایه گذاری قبرس شمالی


دانستنی های قبرس شمالی